رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استقبال بیش از ۳ میلیون ایرانی از صندوق‌های ETF

استقبال بیش از ۳ میلیون ایرانی از صندوق‌های ETF بیش از سه میلیون و ۴۰۰ و ۸۱ هزار نفر به ارزش پنج هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان در پذیره‌نویسی صندوق‌های (ETF) مشارکت کردند این موضوع بیانگر تشکیل بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس از نظر ارزش سرمایه‌گذاری و تعداد سهامداران است./ ایرنا

استقبال بیش از ۳ میلیون ایرانی از صندوق‌های ETF

بیش از سه میلیون و ۴۰۰ و ۸۱ هزار نفر به ارزش پنج هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان در پذیره‌نویسی صندوق‌های (ETF) مشارکت کردند

این موضوع بیانگر تشکیل بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس از نظر ارزش سرمایه‌گذاری و تعداد سهامداران است./ ایرنا