رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، بانک‌ها را موظف به دریافت سفارش فروش سهام عدالت کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، بانک‌ها را موظف به دریافت سفارش فروش سهام عدالت کرد. بانک مرکزی: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی مکلفند به نمايندگی از شرکت‌های کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دريافت سفارش فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند. همچنین ضروری است بانک ها، اقدامات و تمهيدات […]

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، بانک‌ها را موظف به دریافت سفارش فروش سهام عدالت کرد.

بانک مرکزی: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی مکلفند به نمايندگی از شرکت‌های کارگزاری با انعقاد قرارداد نسبت به دريافت سفارش فروش سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی متعلق به دارندگان سهام عدالت اقدام کنند.

همچنین ضروری است بانک ها، اقدامات و تمهيدات لازم را به قيد فوريت در خصوص دريافت سفارش فروش سهام متعلق به دارندگان سهام عدالت از تاريخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ مطابق دستورالعمل اجرايی، انجام دهند.