رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


چه کسانی می‌توانند وکالت فروش سهام عدالت خود را به بانک‌ها بدهند؟

چه کسانی می‌توانند وکالت فروش سهام عدالت خود را به بانک‌ها بدهند؟ سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت: افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند می‌توانند از ششم خرداد به بانک‌ها سفارش دهند. افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند نیز به محض پذیرش شرکت سرمایه گذاری آن استان در بورس، می‌توانند درخواست وکالت […]

چه کسانی می‌توانند وکالت فروش سهام عدالت خود را به بانک‌ها بدهند؟

سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت:
افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند می‌توانند از ششم خرداد به بانک‌ها سفارش دهند.
افرادی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند نیز به محض پذیرش شرکت سرمایه گذاری آن استان در بورس، می‌توانند درخواست وکالت را به بانک بدهند.
در روش غیر مستقیم محدودیت ۳۰ درصد وجود ندارد و افراد می‌توانند وکالت تمام سهام خود را به بانک‌ها بسپارند.