رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کدام مراجع فردا دوشنبه را عید فطر اعلام کرده‌اند؟

کدام مراجع فردا دوشنبه را عید فطر اعلام کرده‌اند؟ آیات عظام مکارم شیرازی، سیستانی، سبحانی، شبیری زنجانی، صانعی، صافی گلپایگانی و جوادی آملی امروز یکشنبه را روز سی‌ام رمضان و دوشنبه را عید فطر اعلام کرده‌اند /جماران

کدام مراجع فردا دوشنبه را عید فطر اعلام کرده‌اند؟

آیات عظام مکارم شیرازی، سیستانی، سبحانی، شبیری زنجانی، صانعی، صافی گلپایگانی و جوادی آملی امروز یکشنبه را روز سی‌ام رمضان و دوشنبه را عید فطر اعلام کرده‌اند /جماران