رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نفت‌کش ایرانی فورچون در بندر ال‌پالیتوی ونزوئلا پهلو گرفت؛ دومین نفت‌کش نیز وارد آب‌های سرزمینی شد

نفت‌کش ایرانی فورچون در بندر ال‌پالیتوی ونزوئلا پهلو گرفت؛ دومین نفت‌کش نیز وارد آب‌های سرزمینی شد در حالی که نفتکش ایرانی «فورچون» در بندر ال‌پالیتو ونزوئلا پهلو گرفته است، خبر رسید که «فارست»، دومین نفتکش ایرانی حامل محصولات نفتی برای ونزوئلا نیز وارد آب‌های سرزمینی این کشور شد./ یورونیوز

نفت‌کش ایرانی فورچون در بندر ال‌پالیتوی ونزوئلا پهلو گرفت؛ دومین نفت‌کش نیز وارد آب‌های سرزمینی شد

در حالی که نفتکش ایرانی «فورچون» در بندر ال‌پالیتو ونزوئلا پهلو گرفته است، خبر رسید که «فارست»، دومین نفتکش ایرانی حامل محصولات نفتی برای ونزوئلا نیز وارد آب‌های سرزمینی این کشور شد./ یورونیوز