رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی: اجرای پروژه‌های ریلی و جاده‌ای کشور سرعت گیرد

روحانی: اجرای پروژه‌های ریلی و جاده‌ای کشور سرعت گیرد رییس جمهوری در گفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی بر ضروت تلاش برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و آزاد راهی کشور که در توسعه حمل و نقل و تحقق شعار جهش تولید تاثیر گذارند، تاکید کرد./ ایرنا

روحانی: اجرای پروژه‌های ریلی و جاده‌ای کشور سرعت گیرد

رییس جمهوری در گفت‌وگو با وزیر راه و شهرسازی بر ضروت تلاش برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های ریلی، جاده‌ای و آزاد راهی کشور که در توسعه حمل و نقل و تحقق شعار جهش تولید تاثیر گذارند، تاکید کرد./ ایرنا