رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین وضعیت اصلاح سهمیه ورود به دانشگاه‌ها و حذف کنکور

آخرین وضعیت اصلاح سهمیه ورود به دانشگاه‌ها و حذف کنکور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: امیدواریم در بحث سهمیه‌ها با تعامل مجلس جدید که از فردا فعالیت خود را آغاز می‌کند، بتوانیم بخشی از سهمیه ورود به دانشگاه‌ها را تعدیل و سهمیه مازاد را تعریف کنیم. در حال حاضر حذف کنکور بحث شورای عالی انقلاب […]

آخرین وضعیت اصلاح سهمیه ورود به دانشگاه‌ها و حذف کنکور

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: امیدواریم در بحث سهمیه‌ها با تعامل مجلس جدید که از فردا فعالیت خود را آغاز می‌کند، بتوانیم بخشی از سهمیه ورود به دانشگاه‌ها را تعدیل و سهمیه مازاد را تعریف کنیم.

در حال حاضر حذف کنکور بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. برای این موضوع ریز نمرات فرد و میانگین معدل ملاک قرار می‌گیرد و همچنین چهار سال آخر تحصیلی فرد در ارزیابی تاثیرگذار است.