رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دومین نفتکش ایرانی به ونزوئلا رسید

دومین نفتکش ایرانی به ونزوئلا رسید دومین نفتکش ایرانی از ناوگان پنج فروندی اعزامی به ونزوئلا با نام «فارست»، در بندر «پانتا کاردین» پهلو گرفته و در آستانه لنگراندازی است.

دومین نفتکش ایرانی به ونزوئلا رسید

دومین نفتکش ایرانی از ناوگان پنج فروندی اعزامی به ونزوئلا با نام «فارست»، در بندر «پانتا کاردین» پهلو گرفته و در آستانه لنگراندازی است.