رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تست کرونای ۶ نفر از اعضای تیم ماشین‌سازی مثبت اعلام شد

تست کرونای ۶ نفر از اعضای تیم ماشین‌سازی مثبت اعلام شد پزشک تیم ماشین‌سازی تبریز:نتایج تست کرونای قطعی اعضای تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز از سوی آزمایشگاه معتبر و تایید شده از سوی مراجع ذیصلاح، عصر امروز به باشگاه ارسال شد که بر این اساس ۶ نفر از اعضای تیم کرونا مثبت هستند./ ایرنا

تست کرونای ۶ نفر از اعضای تیم ماشین‌سازی مثبت اعلام شد

پزشک تیم ماشین‌سازی تبریز:نتایج تست کرونای قطعی اعضای تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز از سوی آزمایشگاه معتبر و تایید شده از سوی مراجع ذیصلاح، عصر امروز به باشگاه ارسال شد که بر این اساس ۶ نفر از اعضای تیم کرونا مثبت هستند./ ایرنا