رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشور ٧۵ درصد از موج کرونا ویروس را گذرانده است

کشور ٧۵ درصد از موج کرونا ویروس را گذرانده است وزیر بهداشت: کشور ۷۵ درصد از موج اپیدمی کروناویروس را گذرانده که این آمار مربوط به ۱۰ روز گذشته می‌شود. تا پایان تابستان انتظار موج دیگری از شیوع این بیماری را نداریم اما موج دوم اپیدمی را در فصول پاییز و زمستان خواهیم داشت.

کشور ٧۵ درصد از موج کرونا ویروس را گذرانده است

وزیر بهداشت:

کشور ۷۵ درصد از موج اپیدمی کروناویروس را گذرانده که این آمار مربوط به ۱۰ روز گذشته می‌شود.

تا پایان تابستان انتظار موج دیگری از شیوع این بیماری را نداریم اما موج دوم اپیدمی را در فصول پاییز و زمستان خواهیم داشت.