رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برنامه ۱۳ دانشگاه برای بازگشایی از ۱۷ خرداد

برنامه ۱۳ دانشگاه برای بازگشایی از ۱۷ خرداد برنامه بازگشایی دانشگاه ها از ۱۷ خردادماه و همچنین نحوه برگزاری امتحانات در برخی از دانشگاههای کشور اعلام شد./مهر

برنامه ۱۳ دانشگاه برای بازگشایی از ۱۷ خرداد

برنامه بازگشایی دانشگاه ها از ۱۷ خردادماه و همچنین نحوه برگزاری امتحانات در برخی از دانشگاههای کشور اعلام شد./مهر