رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ماسک موثرتر از قرنطینه شهری

«کیانوش جهانپور» سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در صفحه توئیترش نوشت: ماسک موثرتر از قرنطینه شهری

«کیانوش جهانپور» سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در صفحه توئیترش نوشت: ماسک موثرتر از قرنطینه شهری