رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ابتکار: منتظر تایید نهایی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان هستیم

ابتکار: منتظر تایید نهایی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان هستیم معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان سال‌ها راکد مانده بود و با تقاضای اولویت دولت دوازدهم دوباره فعال شد. با پیگیری دولت آخرین ایراد شورای نگهبان سه هفته قبل در مجلس رفع شد و منتظر تایید […]

ابتکار: منتظر تایید نهایی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان هستیم

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده:

لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان سال‌ها راکد مانده بود و با تقاضای اولویت دولت دوازدهم دوباره فعال شد.

با پیگیری دولت آخرین ایراد شورای نگهبان سه هفته قبل در مجلس رفع شد و منتظر تایید نهایی هستیم.

این لایحه حتما می‌تواند به قضات در مواردی مانند رومینا کمک کند./ ایرنا