رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میزان واقعی سهام عدالت شما چقدر است؟

میزان واقعی سهام عدالت شما چقدر است؟ دارندگان سهام عدالت با مراجعه به سایت زیر و وارد کردن کد ملی خود می‌توانند مبلغ به روز سهام خود و همچنین شرکتهایی که سهام آنها را در اختیار دارند، مشاهده کنند: www.sahamedalat.ir منبع: عصر ایران

میزان واقعی سهام عدالت شما چقدر است؟

دارندگان سهام عدالت با مراجعه به سایت زیر و وارد کردن کد ملی خود می‌توانند مبلغ به روز سهام خود و همچنین شرکتهایی که سهام آنها را در اختیار دارند، مشاهده کنند:
www.sahamedalat.ir

منبع: عصر ایران