رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرود اضطراری پرواز تهران-قشم ایران‌ایرتور

فرود اضطراری پرواز تهران-قشم ایران‌ایرتور سازمان هواپیمایی کشوری: پرواز شماره ٨٠٠٤ شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در مسیر تهران به قشم در ساعت ١٤ امروز با ١٠٣ مسافر و ١٠ خدمه پروازی، یک دقیقه پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد، دچار نقص فنی یکی از موتورهای هواپیما شد و پس از ۱۰ دقیقه به فرودگاه بازگشت. […]

فرود اضطراری پرواز تهران-قشم ایران‌ایرتور

سازمان هواپیمایی کشوری:
پرواز شماره ٨٠٠٤ شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در مسیر تهران به قشم در ساعت ١٤ امروز با ١٠٣ مسافر و ١٠ خدمه پروازی، یک دقیقه پس از پرواز از فرودگاه مهرآباد، دچار نقص فنی یکی از موتورهای هواپیما شد و پس از ۱۰ دقیقه به فرودگاه بازگشت.

گرمای هوا عامل بروز مشکل در موتور بود و مسافران به سلامتی از هواپیما پیاده شدند.