رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تمدید بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تا پایان خرداد

تمدید بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تا پایان خرداد بانک مرکزی در نامه ای به بانکها بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون را تا پایان خرداد تمدید کرد.

تمدید بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تا پایان خرداد

بانک مرکزی در نامه ای به بانکها بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون را تا پایان خرداد تمدید کرد.