رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایراد شورای نگهبان به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی

ایراد شورای نگهبان به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی کدخدایی : به علت اهمیت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از رئیس کل بانک مرکزی به جلسه شورای نگهبان دعوت شد که پس از حدود یک ساعت توضیح در این باره ، به پرسش های اعضای این شورا نیز پاسخ داد. هنوز […]

ایراد شورای نگهبان به لایحه حذف چهار صفر از پول ملی

کدخدایی : به علت اهمیت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از رئیس کل بانک مرکزی به جلسه شورای نگهبان دعوت شد که پس از حدود یک ساعت توضیح در این باره ، به پرسش های اعضای این شورا نیز پاسخ داد.

هنوز ابهاماتی در این باره وجود دارد که باید رفع شود.