رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشایی مساجد به معنای برگزاری مراسم ترحیم نیست

بازگشایی مساجد به معنای برگزاری مراسم ترحیم نیست استاندار گیلان:بازگشایی مساجد به معنی برگزاری برنامه ها از جمله مراسم فاتحه و ترحیم نیست.

بازگشایی مساجد به معنای برگزاری مراسم ترحیم نیست

استاندار گیلان:بازگشایی مساجد به معنی برگزاری برنامه ها از جمله مراسم فاتحه و ترحیم نیست.