رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


درهای مساجد در سراسر ترکیه از روز جمعه (۲۹ می ۲۰۲۰) به روی نمازگزاران باز شد

درهای مساجد در سراسر ترکیه از روز جمعه (۲۹ می ۲۰۲۰) به روی نمازگزاران باز شد دیروز نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد ترکیه اقامه شد

درهای مساجد در سراسر ترکیه از روز جمعه (۲۹ می ۲۰۲۰) به روی نمازگزاران باز شد

دیروز نماز جمعه با رعایت پروتکل های بهداشتی از قبیل استفاده از ماسک، آوردن سجاده شخصی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محوطه و بیرون از مساجد ترکیه اقامه شد