رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تخصیص اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی برای گندزدایی مدارس با آغاز امتحانات

تخصیص اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی برای گندزدایی مدارس با آغاز امتحانات معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش: اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی به مدارس در شروع امتحانات پایان سال تحصیلی تخصیص داده شده است. امتحانات حضوری با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و هماهنگی وزارت بهداشت، آموزش و درمان برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود خانواده‌ها همراه […]

تخصیص اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی برای گندزدایی مدارس با آغاز امتحانات

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش:

اعتبار ۱۰۰۰ میلیاردی به مدارس در شروع امتحانات پایان سال تحصیلی تخصیص داده شده است.

امتحانات حضوری با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و هماهنگی وزارت بهداشت، آموزش و درمان برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود خانواده‌ها همراه با مدارس، آموزش‌های لازم را به فرزندانشان ارائه دهند.