رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی بر حق انتخاب مردم در استفاده از نحوه مدیریت سهام عدالت تاکید کرد

روحانی بر حق انتخاب مردم در استفاده از نحوه مدیریت سهام عدالت تاکید کرد در جلسه ستاد اقتصادی دولت، رییس جمهوری بر حق انتخاب مردم در استفاده آگاهانه و نحوه مدیریت سهام عدالت تاکید کرد و گفت: شرایط لازم در این زمینه باید فراهم شود./ ایرنا

روحانی بر حق انتخاب مردم در استفاده از نحوه مدیریت سهام عدالت تاکید کرد

در جلسه ستاد اقتصادی دولت، رییس جمهوری بر حق انتخاب مردم در استفاده آگاهانه و نحوه مدیریت سهام عدالت تاکید کرد و گفت: شرایط لازم در این زمینه باید فراهم شود./ ایرنا