رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود وزارت اطلاعات به موضوع دلالی در فوتبال

ورود وزارت اطلاعات به موضوع دلالی در فوتبال مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان: وزارتخانه به طور حتم برای دلالانی که به صورت غیرقانونی در فوتبال کار می‌کنند برنامه دارد و از ظرفیت وزارت اطلاعات هم استفاده می‌کنیم.

ورود وزارت اطلاعات به موضوع دلالی در فوتبال

مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان: وزارتخانه به طور حتم برای دلالانی که به صورت غیرقانونی در فوتبال کار می‌کنند برنامه دارد و از ظرفیت وزارت اطلاعات هم استفاده می‌کنیم.