رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رفع محدودیت زمانی فعالیت پاساژها و بازارهای مسقف پایتخت

رفع محدودیت زمانی فعالیت پاساژها و بازارهای مسقف پایتخت معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از رفع کامل محدودیت زمانی فعالیت پاساژها و بازارهای مسقف تهران خبر داد و گفت: کلیه متصدیان این صنوف می‌توانند با رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت روال عادی به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین تمامی واحدهای صنفی […]

رفع محدودیت زمانی فعالیت پاساژها و بازارهای مسقف پایتخت

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از رفع کامل محدودیت زمانی فعالیت پاساژها و بازارهای مسقف تهران خبر داد و گفت: کلیه متصدیان این صنوف می‌توانند با رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت روال عادی به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین تمامی واحدهای صنفی کم خطر مستقر در بازار تهران، پاساژها و بازارهای مسقف می بایست همچنان در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند و پس از دریافت کد مجوز بهداشت آن را در واحد صنفی شان نصب کنند، چرا که در غیر این صورت فعالیت این واحد ها بدون ثبت نام و دریافت کد مجوز غیر مجاز خواهد بود./ مهر