رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزمایش موفق واکسن کرونا بر روی میمون در روسیه

آزمایش موفق واکسن کرونا بر روی میمون در روسیه در چارچوب آزمایش آزمایشگاهی واکسن کرونا، چند قلاده میمون با ویروس کرونا آلوده شدند که نتایج آزمایش نشان داد که آلودگی آنها (میمونها) به ویروس کرونا مشابه وضع انسان در آلودگی به این ویروس است. پس از تزریق واکسن کرونا به حیوانات، هیچ یک از آنها […]

آزمایش موفق واکسن کرونا بر روی میمون در روسیه

در چارچوب آزمایش آزمایشگاهی واکسن کرونا، چند قلاده میمون با ویروس کرونا آلوده شدند که نتایج آزمایش نشان داد که آلودگی آنها (میمونها) به ویروس کرونا مشابه وضع انسان در آلودگی به این ویروس است.

پس از تزریق واکسن کرونا به حیوانات، هیچ یک از آنها تب نداشتند و عوارض جانبی هم دیده نشد. همه حیوانات با حال خوبی دارند./ایرنا