رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کدام نام‌ها در سال ۹۸ بیشترین فراوانی را داشته است؟

کدام نام‌ها در سال ۹۸ بیشترین فراوانی را داشته است؟ سخنگوی سازمان ثبت احوال: «امیرعلی» و «فاطمه» فراوان‌ترین نام انتخابی خانواده های ایرانی است که برای نوزادان خود از ابتدای فروردین تا پایان سال ۹۸ انتخاب کرده‌اند. نام‌های انتخاب شده برای پسران با بیشترین فراوانی در سال ۹۸به ترتیب : امیرعلی، محمد، علی، امیرحسین، حسین، […]

کدام نام‌ها در سال ۹۸ بیشترین فراوانی را داشته است؟

سخنگوی سازمان ثبت احوال:

«امیرعلی» و «فاطمه» فراوان‌ترین نام انتخابی خانواده های ایرانی است که برای نوزادان خود از ابتدای فروردین تا پایان سال ۹۸ انتخاب کرده‌اند.

نام‌های انتخاب شده برای پسران با بیشترین فراوانی در سال ۹۸به ترتیب : امیرعلی، محمد، علی، امیرحسین، حسین، ابوالفضل، امیرعباس، سامیار، آراد و آریا بود.

نام‌های انتخاب شده برای دختران با بیشترین فراوانی به ترتیب : فاطمه، زهرا، حلما، زینب، آوا، مرسانا، یسنا، نازنین زهرا، فاطمه زهرا و باران بود