رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازتاب اقدامات سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در سایت متروپلیس

بازتاب اقدامات سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در سایت متروپلیس سازمان بین المللی متروپلیس (metropolic) که تجربه‌های مشترک شهرداری‌های بزرگ برای مقابله با کرونا را در سایت “شهرهایی برای سلامت جهانی” درج می‌کند در جدیدترین گزارش خود اقدامات و برنامه‌های سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران برای کودکان کار را به عنوان اقداماتی قابل تحسین منعکس […]

بازتاب اقدامات سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در سایت متروپلیس

سازمان بین المللی متروپلیس (metropolic) که تجربه‌های مشترک شهرداری‌های بزرگ برای مقابله با کرونا را در سایت “شهرهایی برای سلامت جهانی” درج می‌کند در جدیدترین گزارش خود اقدامات و برنامه‌های سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران برای کودکان کار را به عنوان اقداماتی قابل تحسین منعکس کرد. در این گزارش فعالیت‌ها در دو بخش ارایه خدمت به بی خانمان ها و کودکان کار درج شده که «اسکان و تغذیه کامل به طور شبانه روزی، ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی، غربالگری، درمانی و مددکاری، معاینه روزانه افراد بی‌خانمان و کودکان کار در کنار ضدعفونی کردن مراکز مربوطه، پاسخگویی و مشاوره تلفنی، تهیه اقلام بهداشتی و…در تهران ستودنی توصیف شده است.