رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳ سال محرومیت در انتظار متقلبان ثبت نام خودرو

۳ سال محرومیت در انتظار متقلبان ثبت نام خودرو صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت در حاشیه جلسه ستاد تنطیم بازار:کسانی که برای ثبت نام خودرو اطلاعات غلط وارد کرده‌اند، یعنی پلاک فعال داشته‌اند و این موضوع را اظهار نکرده‌اند یا دیگر اظهاری کرده باشند و گواهی‌نامه معتبر نداشته باشند، شناسایی می‌شوند و تا […]

۳ سال محرومیت در انتظار متقلبان ثبت نام خودرو

صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت در حاشیه جلسه ستاد تنطیم بازار:کسانی که برای ثبت نام خودرو اطلاعات غلط وارد کرده‌اند، یعنی پلاک فعال داشته‌اند و این موضوع را اظهار نکرده‌اند یا دیگر اظهاری کرده باشند و گواهی‌نامه معتبر نداشته باشند، شناسایی می‌شوند و تا ۳ سال از ثبت نام خودرو محروم خواهند شد.