رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محسن اسماعیلی، رئیس دفتر قالیباف می شود

محسن اسماعیلی، رئیس دفتر قالیباف می شود نخستین حکم انتصاب محمد باقر قالیباف، برای دکتر محسن اسماعیلی، عضو مجلس خبرگان و عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان به عنوان رئیس دفتر خواهد بود/ باشگاه خبرنگاران جوان

محسن اسماعیلی، رئیس دفتر قالیباف می شود

نخستین حکم انتصاب محمد باقر قالیباف، برای دکتر محسن اسماعیلی، عضو مجلس خبرگان و عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان به عنوان رئیس دفتر خواهد بود/ باشگاه خبرنگاران جوان