رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عتراضات در آمریکا؛ ترامپ جنبش آنتیفا را تروریستی نامید

عتراضات در آمریکا؛ ترامپ جنبش آنتیفا را تروریستی نامید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، ضمن متهم کردن گروه‌های «تندروی» چپ‌گرا به ایجاد آشوب در کشور، اعلام کرد که سازمان آنتیفا را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد، امری که اعتراض سازمان آزادی‌های مدنی آمریکا را به دنبال داشت. جنبش آنتیفا در ایالات متحده […]

عتراضات در آمریکا؛ ترامپ جنبش آنتیفا را تروریستی نامید

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، ضمن متهم کردن گروه‌های «تندروی» چپ‌گرا به ایجاد آشوب در کشور، اعلام کرد که سازمان آنتیفا را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد، امری که اعتراض سازمان آزادی‌های مدنی آمریکا را به دنبال داشت.

جنبش آنتیفا در ایالات متحده شامل مجموعه‌ای از گروه‌های چپ مبارز و ضدفاشیسم هستند که باور دارند برای رسیدن به آرمان‌های خود تنها اصلاحات سیاسی کافی نیست و باید دست به اقدام زد.