رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نوبخت: امسال باید ۲۲ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کنیم

نوبخت: امسال باید ۲۲ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کنیم رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس: در سال ۱۳۹۹، ۱۰ درصد بودجه به نفت وابسته است که ما باید همین را هم کنار بگذاریم تا دشمن طمع نکند. اگر ما نفت را از اقتصاد خارج کنیم قطعا ۰.۸ درصد رشد اقتصادی داریم. در حال حاضر […]

نوبخت: امسال باید ۲۲ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کنیم

رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس:

در سال ۱۳۹۹، ۱۰ درصد بودجه به نفت وابسته است که ما باید همین را هم کنار بگذاریم تا دشمن طمع نکند.
اگر ما نفت را از اقتصاد خارج کنیم قطعا ۰.۸ درصد رشد اقتصادی داریم.
در حال حاضر ما با هدف‌گیری رشد اقتصادی هشت درصد فاصله زیادی داریم که عمده دلیل آن به تحریم‌ها باز می‌گردد.
همچنین نرخ بیکاری از ۱۰.۷ در سال قبل به ۱۲.۳ درصد رسیده و ۵۴۲ هزار نفر خالص اشتغال ما در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.