رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف: اولویت مجلس یازدهم ساماندهی معیشت مردم است

قالیباف: اولویت مجلس یازدهم ساماندهی معیشت مردم است رئیس مجلس: دولت باید مسیر اصلاح ساختار بودجه را شروع کند. مجلس و دولت باید دست به دست هم دهند و باید باورمان شود که کشور را در درآمد و هزینه بدون نفت اداره کنیم. توقع ما از دولت این است که راهکارها را ارائه کند، اگر […]

قالیباف: اولویت مجلس یازدهم ساماندهی معیشت مردم است

رئیس مجلس:

دولت باید مسیر اصلاح ساختار بودجه را شروع کند.
مجلس و دولت باید دست به دست هم دهند و باید باورمان شود که کشور را در درآمد و هزینه بدون نفت اداره کنیم.
توقع ما از دولت این است که راهکارها را ارائه کند، اگر هم مانعی سر راه است، ما برای برداشتن آن در خدمت دولت هستیم.
با همکاری دولت می‌توانیم سروسامانی به وضعیت اقتصادی و معیشتی، به خصوص محرومان بدهیم، زیرا اولویت مجلس یازدهم ساماندهی معیشت، اشتغال مردم و وضعیت کشور است.