رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوتبال ایران در مسیر تعلیق

فوتبال ایران در مسیر تعلیق ‌فدراسیون جهانی در نامه ای به دبیرکل فدراسیون، اعلام کرده که این فدراسیون از مفاد اساسنامه فیفا مبنی بر اینکه «فدراسیون های عضو ملزم هستند تمام امور خود را به صورت مستقل و بدون تاثیرپذیری از اشخاص سوم اداره نمایند»، تخطی کرده است. اکنون فدراسیون که از جمعه هفته گذشته […]

فوتبال ایران در مسیر تعلیق

‌فدراسیون جهانی در نامه ای به دبیرکل فدراسیون، اعلام کرده که این فدراسیون از مفاد اساسنامه فیفا مبنی بر اینکه «فدراسیون های عضو ملزم هستند تمام امور خود را به صورت مستقل و بدون تاثیرپذیری از اشخاص سوم اداره نمایند»، تخطی کرده است.
اکنون فدراسیون که از جمعه هفته گذشته با این نامه روبرو شده، تنها سه روز دیگر فرصت دارد تا در جهت اصلاح اساسنامه طبق قوانین فیفا و توافقات صورت گرفته، قدم بردارد.
به نظر می رسد در صورتی که تدوین کنندگان نتوانند این موارد را در اساسنامه اصلاح کنند، فوتبال ایران در مسیر تعلیق قرار گیرد./ جام جم