رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاندیداهای ریاست ۱۰ کمیسیون تخصصی مجلس

کاندیداهای ریاست ۱۰ کمیسیون تخصصی مجلس کاندیداهای ریاست ۱۰ کمیسیون تخصصی مجلس به شرح زیر است: کمیسیون آموزش و تحقیقات: محمدمهدی زاهدی کمیسیون اجتماعی :احسان قاضی زاده هاشمی کمیسیون اقتصادی: محمدرضا پورابراهیمی؛ سید شمس الدین حسینی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: مجتبی ذوالنوری؛ محمدصالح جوکار؛ حسین نوش آبادی؛ فداحسین مالکی کمیسیون برنامه و بودجه […]

کاندیداهای ریاست ۱۰ کمیسیون تخصصی مجلس

کاندیداهای ریاست ۱۰ کمیسیون تخصصی مجلس به شرح زیر است:

کمیسیون آموزش و تحقیقات: محمدمهدی زاهدی

کمیسیون اجتماعی :احسان قاضی زاده هاشمی

کمیسیون اقتصادی: محمدرضا پورابراهیمی؛ سید شمس الدین حسینی

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: مجتبی ذوالنوری؛ محمدصالح جوکار؛ حسین نوش آبادی؛ فداحسین مالکی

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات: الیاس نادران؛ حمیدرضا حاجی بابایی

کمیسیون بهداشت و درمان: حسینعلی شهریاری؛ سید مرتضی خاتمی

کمیسیون صنایع و معادن: رضا تقی پور انواری؛ عزت الله اکبری تالارپشتی

کمیسیون فرهنگی: سید رضا تقوی؛ مرتضی آقاتهرانی

کمیسیون قضایی و حقوقی: موسی غضنفرآبادی

کمیسیون اصل نود قانون اساسی: سید محمد موحد