رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعتبارنامه «دلخوش» با امضای «تاجگردون» تایید شد!

اعتبارنامه «دلخوش» با امضای «تاجگردون» تایید شد! «غلامرضا تاجگردون» به عنوان رئیس شعبه دهم اعتبارنامه «کاظم دلخوش» را تایید و امضا کرده است.

اعتبارنامه «دلخوش» با امضای «تاجگردون» تایید شد!

«غلامرضا تاجگردون» به عنوان رئیس شعبه دهم اعتبارنامه «کاظم دلخوش» را تایید و امضا کرده است.