رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موسوی: دکتر سیروس عسگری فردا وارد ایران می‌شود.

موسوی: دکتر سیروس عسگری فردا وارد ایران می‌شود. هیچ تبادل زندانی در کار نبوده است. آقای عسگری، استاد دانشگاه شریف به اتهام بی‌اساس سرقت اطلاعات محرمانه تجاری متهم شد اما دولت آمریکا نتوانست در دادگاه اتهامات علیه وی را ثابت کند./ایسنا

موسوی: دکتر سیروس عسگری فردا وارد ایران می‌شود.

هیچ تبادل زندانی در کار نبوده است.

آقای عسگری، استاد دانشگاه شریف به اتهام بی‌اساس سرقت اطلاعات محرمانه تجاری متهم شد اما دولت آمریکا نتوانست در دادگاه اتهامات علیه وی را ثابت کند./ایسنا