رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بوشهر در بیماری کرونا رکورد زد

بوشهر در بیماری کرونا رکورد زد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر: برغم اینکه تا ۲ماه گذشته این استان در بحث پیشگیری از شیوع کرونا سرافراز و موفق بود اما امروز در میزان شیوع رکورد زده ایم و در صورت ادامه این روند پیش‌بینی زدن رکوردهای بدتر و بالاتر را داریم./ ایرنا

بوشهر در بیماری کرونا رکورد زد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر: برغم اینکه تا ۲ماه گذشته این استان در بحث پیشگیری از شیوع کرونا سرافراز و موفق بود اما امروز در میزان شیوع رکورد زده ایم و در صورت ادامه این روند پیش‌بینی زدن رکوردهای بدتر و بالاتر را داریم./ ایرنا