رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه بزرگی: ۵ محل وقوع: استان ايلام – حوالی صالح آباد تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۲:۴۶:۵۲ طول جغرافیایی: ۴۶ عرض جغرافیایی: ۳۳.۵۲ عمق زمین‌لرزه: ۱۱ کیلومتر نزدیک‌ترین شهرها: ۱۸ کیلومتری صالح آباد (ايلام) ۳۳ کیلومتری چوار (ايلام) ۴۰ کیلومتری ايلام (ايلام) نزدیکترین مراکز استان: ۴۰ کیلومتری ايلام ۱۳۶ کیلومتری […]

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۵
محل وقوع: استان ايلام – حوالی صالح آباد
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۲:۴۶:۵۲
طول جغرافیایی: ۴۶
عرض جغرافیایی: ۳۳.۵۲
عمق زمین‌لرزه: ۱۱ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۸ کیلومتری صالح آباد (ايلام)
۳۳ کیلومتری چوار (ايلام)
۴۰ کیلومتری ايلام (ايلام)

نزدیکترین مراکز استان:
۴۰ کیلومتری ايلام
۱۳۶ کیلومتری كرمانشاه