رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت سومین گروه از هموطنان ایرانی مقیم اسپانیا به کشور

بازگشت سومین گروه از هموطنان ایرانی مقیم اسپانیا به کشور در ادامه روند بازگرداندن تعدادی از هموطنان و ایرانیان مقیم اسپانیا در پی شیوع ویروس کرونا و توقف پروازها، سومین گروه از این هموطنان دیروز (سه‌شنبه) به ایران بازگشتند.

بازگشت سومین گروه از هموطنان ایرانی مقیم اسپانیا به کشور

در ادامه روند بازگرداندن تعدادی از هموطنان و ایرانیان مقیم اسپانیا در پی شیوع ویروس کرونا و توقف پروازها، سومین گروه از این هموطنان دیروز (سه‌شنبه) به ایران بازگشتند.