رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حریق در پالایشگاه تهران

حریق در پالایشگاه تهران رئیس روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران: حادثه حریق در پالایشگاه تهران بر اثر نشت بنزین به بیرون رخ داده است. طی این حادثه یکی از همکاران دچار سوختگی و فوت شد و یکی دیگر از همکاران مصدوم و در حال درمان است. آتش سوزی مهار شده است.

حریق در پالایشگاه تهران

رئیس روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران:

حادثه حریق در پالایشگاه تهران بر اثر نشت بنزین به بیرون رخ داده است.
طی این حادثه یکی از همکاران دچار سوختگی و فوت شد و یکی دیگر از همکاران مصدوم و در حال درمان است.
آتش سوزی مهار شده است.