رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شلیک گلوله و حمله با چاقو به ماموران پلیس نیویورک

شلیک گلوله و حمله با چاقو به ماموران پلیس نیویورک سه مامور پلیس نیویورک در درگیری با یک مظنون در بروکلین، چهارشنبه شب زخمی و روانه بیمارستان شدند. به سمت دو نفر از این ماموران پلیس شلیک شده و نفر سوم نیز با چاقو زخمی شده است.

شلیک گلوله و حمله با چاقو به ماموران پلیس نیویورک

سه مامور پلیس نیویورک در درگیری با یک مظنون در بروکلین، چهارشنبه شب زخمی و روانه بیمارستان شدند. به سمت دو نفر از این ماموران پلیس شلیک شده و نفر سوم نیز با چاقو زخمی شده است.