رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترام‍پ از ایران تشکر کرد

ترام‍پ از ایران تشکر کرد رئیس‌جمهور آمریکا بامداد جمعه از ایران بابت آزادی «مایکل وایت» تشکر کرد. ترامپ که در کشورش به دلیل ناکامی در آوردن ایران پای میز مذاکره پس از خروج از برجام مورد انتقاد محافل سیاسی و کارشناسی قرار گرفته مدعی شده که این مبادله زندانی نشان می‌دهد توافق با ایران امکان‌پذیر […]

ترام‍پ از ایران تشکر کرد

رئیس‌جمهور آمریکا بامداد جمعه از ایران بابت آزادی «مایکل وایت» تشکر کرد.

ترامپ که در کشورش به دلیل ناکامی در آوردن ایران پای میز مذاکره پس از خروج از برجام مورد انتقاد محافل سیاسی و کارشناسی قرار گرفته مدعی شده که این مبادله زندانی نشان می‌دهد توافق با ایران امکان‌پذیر است.