رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعات جدید منابع رسانه‌ای از کشتی غرق شده ایرانی

اطلاعات جدید منابع رسانه‌ای از کشتی غرق شده ایرانی ۵ نفر از آب بیرون کشیده شده‌اند ۲ نفر از سرنشینان جان باخته اند کشتی حامل ۸۵۰ تن سرامیک بود مقصد کشتی، ام‌القصر عراق بود

اطلاعات جدید منابع رسانه‌ای از کشتی غرق شده ایرانی

۵ نفر از آب بیرون کشیده شده‌اند
۲ نفر از سرنشینان جان باخته اند
کشتی حامل ۸۵۰ تن سرامیک بود
مقصد کشتی، ام‌القصر عراق بود