رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


متوسط نرخ تورم ایران در ۳ دهه گذشته چقدر بوده است؟

متوسط نرخ تورم ایران در ۳ دهه گذشته چقدر بوده است؟ بررسی آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم نشان می دهد، متوسط نرخ تورم بلندمدت (سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸) اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است.

متوسط نرخ تورم ایران در ۳ دهه گذشته چقدر بوده است؟

بررسی آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم نشان می دهد، متوسط نرخ تورم بلندمدت (سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۸) اقتصاد ایران نزدیک به ۲۰ درصد بوده است.