رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طرح ترافیک از فردا اجرا می شود

طرح ترافیک از فردا اجرا می شود رئیس مرکز اطلاع رسانی شهرداری تهران: براساس آنچه شهردار تهران گفته است طرح ترافیک از صبح روز ۱۷ خرداد به اجرا درخواهد آمد.

طرح ترافیک از فردا اجرا می شود

رئیس مرکز اطلاع رسانی شهرداری تهران: براساس آنچه شهردار تهران گفته است طرح ترافیک از صبح روز ۱۷ خرداد به اجرا درخواهد آمد.