رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترامپ:هیچ کسی کاری را که من برای جامعه سیاهپوستان انجام داده ام،‌ نکرده است.

ترامپ:هیچ کسی کاری را که من برای جامعه سیاهپوستان انجام داده ام،‌ نکرده است. تعداد تلفات کرونا در آمریکا ۱۰۵ هزار نفر بود اما ممکن بود که این تلفات بیش از ده برابر باشد. ویروس کووید-۱۹ یک هدیه از چین بوده و هدیه بسیار بدی بوده است. ۱۰ سال طول می‌کشد اقتصاد آمریکا به شرایط […]

ترامپ:هیچ کسی کاری را که من برای جامعه سیاهپوستان انجام داده ام،‌ نکرده است.

تعداد تلفات کرونا در آمریکا ۱۰۵ هزار نفر بود اما ممکن بود که این تلفات بیش از ده برابر باشد.
ویروس کووید-۱۹ یک هدیه از چین بوده و هدیه بسیار بدی بوده است.
۱۰ سال طول می‌کشد اقتصاد آمریکا به شرایط عادی بازگردد.
نیروهای اعمال قانون باید به طور مساوی با تمامی آمریکایی‌ از هر رنگ و نژاد برخورد کنند.