رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیحات غریب‌آبادی درباره گزارش جدید آژانس

توضیحات غریب‌آبادی درباره گزارش جدید آژانس نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین: گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخصوص برجام، هم حاکی از تداوم فعالیت های راستی آزمایی آژانس بوده و هم اقدامات ایران در اجرای تصمیمات خود مبنی بر تعلیق تعهدات برجامی را به تصویر می کشد.

توضیحات غریب‌آبادی درباره گزارش جدید آژانس

نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین: گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخصوص برجام، هم حاکی از تداوم فعالیت های راستی آزمایی آژانس بوده و هم اقدامات ایران در اجرای تصمیمات خود مبنی بر تعلیق تعهدات برجامی را به تصویر می کشد.