رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اثرات بحران کرونا بر هزینه‌های تأمین اجتماعی/هزینه درمان هر بیماری بستری؛ ۳ میلیون تومان

اثرات بحران کرونا بر هزینه‌های تأمین اجتماعی/هزینه درمان هر بیماری بستری؛ ۳ میلیون تومان درمان بیماران مبتلا به کرونا توسط سازمان تأمین اجتماعی باعث شده که مصارف مالیِ بخش درمان سازمان در سال ۱۳۹۸ به مرز ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجۀ مصوب این بخش برسد. صورتحساب هر […]

اثرات بحران کرونا بر هزینه‌های تأمین اجتماعی/هزینه درمان هر بیماری بستری؛ ۳ میلیون تومان

درمان بیماران مبتلا به کرونا توسط سازمان تأمین اجتماعی باعث شده که مصارف مالیِ بخش درمان سازمان در سال ۱۳۹۸ به مرز ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجۀ مصوب این بخش برسد.

صورتحساب هر بیمار بستری به‌طور متوسط بالغ بر ۳ میلیون تومان بوده است.