رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصدومیت رئیس اداره محیط زیست سروستان با شلیک گلوله

مصدومیت رئیس اداره محیط زیست سروستان با شلیک گلوله محمد جواد مرادیان رئیس اورژانس فارس از زخمی شدن رئیس اداره محیط زیست سروستان خبر داد. رئیس محیط زیست سروستان در جریان گشت و کنترل مناطق حفاظت شده سروستان-کوهنجان از جانب متخلفان مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و از ناحیه هر دو دست و پا، […]

مصدومیت رئیس اداره محیط زیست سروستان با شلیک گلوله

محمد جواد مرادیان رئیس اورژانس فارس از زخمی شدن رئیس اداره محیط زیست سروستان خبر داد.

رئیس محیط زیست سروستان در جریان گشت و کنترل مناطق حفاظت شده سروستان-کوهنجان از جانب متخلفان مورد اصابت گلوله ساچمه‌ای قرار گرفت و از ناحیه هر دو دست و پا، قسمتی از لگن و شکم مجروح شد.