رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار «احمد علی گودرزی» به سمت فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی منصوب شد.

با تأیید فرمانده کل قوا, سردار «احمد علی گودرزی» به سمت فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی منصوب شد.

با تأیید فرمانده کل قوا, سردار «احمد علی گودرزی» به سمت فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی منصوب شد.