رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزی ۵۰۰ میلیون تومان حقوق ویلموتس در ایران

روزی ۵۰۰ میلیون تومان حقوق ویلموتس در ایران سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به ازای هر روزی که به همراه این تیم بوده حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه روی دست فدراسیون گذاشته است. اگر فدراسیون خوش شانس نباشد شاید این رقم تا بیش از ۲ میلیارد تومان هم افزایش پیدا کند. / ایسنا

روزی ۵۰۰ میلیون تومان حقوق ویلموتس در ایران

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به ازای هر روزی که به همراه این تیم بوده حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه روی دست فدراسیون گذاشته است.

اگر فدراسیون خوش شانس نباشد شاید این رقم تا بیش از ۲ میلیارد تومان هم افزایش پیدا کند. / ایسنا